• 28 October 2020 at 12:58
  • 1295
  • 0

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ตัวแทนบริษัท พี ที ฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด อาทิ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายการตลาด

ได้เข้าร่วมงาน Propak Asia 2020 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ครั้งที่ 28

 ภายในงานมีเทคโนโลยีมากมาย อาทิ เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร, การผลิตเครื่องดื่มและแอลกอฮอลล, เครื่องผลิตขนม, การตรวจวัดและทดสอบ, เครื่องบรรจุภัณฑ์, วัสดุบรรจุภัณฑ์, เครื่องสำอางค์และของใช้ส่วนบุคคล, บรรจุภัณฑ์

 ส่งผลให้ตัวแทนพนักงานที่ได้เข้าร่วมงานได้ความรู้และนำเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาช่วยยกระดับเพื่อต่อยอดและพัฒนาบริษัทให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน