บริษัท พี.ที. ฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด


เป็นผู้ดำเนินการผลิตสินค้าดังกล่าวให้ ทั้งนี้การดำเนินการผลิตของบริษัท พี.ที. ฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด นั้นเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน สะอาด ถูกสุขลักษณะ และถูกต้องตามระบบ GMP นอกจากนี้แล้ว บริษัท พี.ที. ฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ยังได้มีการดำเนินการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปของบริษัทฯ ในลักษณะของการขายสินค้าปลีกแบบรถเข็นแฟรนไชน์ ภายใต้ชื่อ Bam’s Fish n’ chips ซึ่งเป็นการกระจายการขายสู่มือผู้บริโภคโดยตรง

 

 

 

บริษัท ปิติสากล การประมง จำกัด


ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2534 นับเป็นเวลากว่า 20 ปี ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสะพานปลากรุงเทพมหานคร เป็นแพปลาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การควบคุมขององค์การสะพานปลา กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งเป็นผู้นำตลาดในการจำหน่ายสินค้าปลาน้ำจืด และผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทุกชนิด โดยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ สุขอนามัย และราคาให้เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับสำหรับทั้งผู้เลี้ยงและผู้บริโภค โดยทั่วกัน

 

 

บริษัท ปิติพงษ์ซีฟู้ด จำกัด


ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2556 ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสะพานปลากรุงเทพมหานคร เป็นแพปลาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การควบคุมขององค์การสะพานปลา กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งเป็นผู้นำตลาดในการจำหน่ายสินค้าปลาน้ำจืด และผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทุกชนิด โดยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ สุขอนามัย และราคาให้เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับสำหรับทั้งผู้เลี้ยงและผู้บริโภค โดยทั่วกัน

 

 

บริษัท พี.ที. ห้องเย็น จำกัด


เป็นบริษัทที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและอาหารทะเล ทั้งในรูปของผลิตภัณฑ์แช่แข็ง เช่น ปลาตัวแช่แข็ง เนื้อปลาแช่แข็ง เนื้อกุ้งแช่แข็ง กุ้งเกล็ดขนมปังแช่แข็ง ลูกชิ้นกุ้งเกล็ดขนมปังแช่แข็ง ฯลฯ แลผลิตภัณฑ์อาหารสดแปรรูป เช่น ลูกชิ้นกุ้ง ปลายอ ทอดมัน ฯลฯ ซึ่งมีทั้งการขายภายในประเทศ ส่งออกไปยังต่างประเทศ อีกทั้งยังรับจ้างผลิตสินค้าแปรรูปให้กับลูกค้าที่ต้องการด้วย