ประเทศไทยได้มีน้ำท่วมที่เลวร้ายที่สุดในช่วง50ปีที่ผ่านมา หลังจากที่ฝนตกหนักผิดปกติ มีผู้คนได้รับผลกระทบประมาณ 2.5 ล้านคน